Màster en Direcció de Recursos Humans: Organització i Gestió del Talent

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Funció de la gestió de les persones i del departament dels Recursos Humans
1.1. La funció i aportació de valor de la gestió de persones
1.2. Claus per dissenyar el millor model per a cada organització
1.3. Models de gestió
1.4. La digitalització dels Recursos Humans 

2. Estructura organitzativa. Eines, sistemes i processos
2.1. Job description
2.2. Valoració i classificació de llocs de treball
2.3. Dimensionament de plantilles
2.4. Compensació i beneficis
2.5. Quadre de comandament de Recursos Humans

3. De les relacions laborals als People Services
3.1. La influència de les relacions laborals en l'estratègia empresarial
3.2. La direcció i l’organització en l'empresa
3.3. La representació legal. Negociació col·lectiva i estratègica
3.4. L'administració de personal i el sistema de Seguretat Social
3.5. La política de compensació i beneficis en la estratègia empresarial
3.6. Prevenció de riscos laborals

4. Employer branding: comunicació, valors i cultura
4.1. Employer branding
4.2. Els valors i la cultura organitzativa
4.3. Comunicació interna
4.4. Responsabilitat Social Corporativa. Diversitat i inclusió
4.5. Disseny i implementació de protocols i polítiques psicosocials a les organitzacions

5. Gestió del talent – Employee journey
5.1. Employee value proposition (EVP)
5.2. Atracció de Talent (Recruitment/Talent Attraction): Welcoming i On-boarding
5.3. Desenvolupament de Talent: Pla de carrera i formació
5.4. Fidelització de Talent: engagement = motivació + compromís
5.5. Procés de desvinculació de les persones i acompanyament

6. Intel·ligència emocional aplicada a les organitzacions
6.1. Intel·ligència emocional aplicada a les organitzacions.
6.2. Perfils de lideratge a les organitzacions
6.3. Felicitat en el treball

7. Coaching en l’entorn laboral
7.1. Definició de coaching
7.2. Aplicació i pràctica del coaching a les organitzacions
7.3. Eines útils de coaching per al desenvolupament de competències

8. Perfil competencial de Recursos Humans
8.1. Perfil competencial i autoconeixement
8.2. Gestió emocional
8.3. Comunicació eficaç i presentacions en públic
8.4. Negociació i gestió de conflictes
8.5. Eficiència i gestió del temps
8.6. Lideratge
8.7. Equip d’alt rendiment

9. Projecte final

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques