Màster en Direcció de Protocol, Relacions Institucionals i Organització d'Esdeveniments

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Objectius

  • Conèixer el marc conceptual en el qual es desenvolupa la pràctica professional del protocol.
  • Liderar la gestió de les diferents fases organitzatives d’un esdeveniment.
  • Dominar les regles del protocol i l’organització d’actes en l’àmbit empresarial, segons les seves directrius estratègiques.
  • Entendre l’activitat pròpia de la disciplina de les relacions públiques aplicada a la gestió de la imatge empresarial.
  • Integrar a la pràctica professional la relació amb els mitjans de comunicació.
  • Aplicar tècniques de màrqueting i comunicació a la difusió d’actes i esdeveniments.
  • Treballar la creativitat en l’organització d’actes i esdeveniments.
  • Planificar, estructurar i gestionar un departament de protocol.
  • Saber aplicar el protocol requerit en actes específics.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques