Màster en Direcció d'Institucions Educatives

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Institucions educatives: anàlisi i directrius institucionals

1.1. Introducció a l'anàlisi i estudi de les institucions educatives

 • La institució escolar com a escenari i marc dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge. Evidències i corol•laris
 • La diagnosi com a mitjà necessari per al coneixement de l’escola i per a intervenir-hi
 • Els components del centre escolar com a referències per a la diagnosi
 • Teories i enfocaments per a analitzar els centres escolars

1.2. Directrius Institucionals

 • La necessitat de directrius institucionals en un centre educatiu. El projecte educatiu de centre (PEC)
 • El PEC i els plans específics
 • Les normatives internes

2. Acció directiva, lideratge i innovació a les organitzacions educatives

2.1. Acció Directiva

 • Justificació dels processos de direcció en els centres escolars
 • Naturalesa i característiques del treball directiu
 • La direcció de si mateix
 • Cap a una acció directiva participativa i democràtica
 • El director i l’equip docent
 • L’acció directiva i l’entorn institucional

2.2. Acció directiva i innovació en les organitzacions educatives

 • La innovació en les organitzacions educatives
 • Enfocaments tecnològics per a la millora
 • Enfocaments culturals i crítics per a la millora

3. Normativa escolar: casos pràctics
3.1. La normativa i el sistema educatiu
3.2. Anàlisi i reflexió sobre normativa específica: actuacions i processos (primera part)
3.3. Anàlisi i reflexió sobre normativa específica: actuacions i processos (segona part)

4. Gestió econòmica

4.1. Nocions i exercicis de gestió econòmica-financera bàsica

5. Gestió de la Informació, Imatge i promoció externa de les Institucions Educatives

5.1. La gestió de la informació

 • El context de referència per a la gestió de la informació en les institucions educatives
 • La comunicació i la informació en les institucions educatives
 • L’activitat administrativa i la gestió de la informació

5.2. Imatge institucional i promoció externa

 • Introducció al màrqueting educatiu
 • Gestió estratègica de les variables de màrqueting
 • El centre educatiu a Internet

6. Gestió curricular
6.1. Les “invariables” organitzatives en la gestió del currículum escolar
6.2. Dinàmiques institucionals en l’elaboració del currículum escolar

7. Metodologia de Recerca: Treball Final de Postgrau (TFP)

7.1. Metodologia de recerca en les organitzacions educatives

8. Avaluació institucional
8.1. Marc teòric de l’avaluació institucional
8.2. Com desenvolupar un procés d’avaluació institucional: principis, fases i característiques
8.3. La instrumentació per a l’avaluació institucional

9. Qualitat i educació
9.1. Qualitat i educació: debat virtual

10. Gestió del canvi
10.1. La gestió del canvi en els centres educatius
10.2. Gestió de persones, canvi i conflicte

11. Treball en equip: motivació i negociació
11.1. Les reunions de treball. Els processos de comunicació. La resolució de problemes
11.2. La motivació del professorat

12. Metodologia d'investigació: Treball Final de Màster (TFM)
12.1. Diagnòstic institucional com a requisit per a l'elaboració del projecte
12.2. Fases, mètodes i instruments
12.3. Contingut d'un informe de recerca

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes
Vídeo de presentació