Màster en Direcció d'Institucions Educatives

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

  • Analitzar i comprendre els processos de gestió d'institucions educatives no universitàries des de la perspectiva de les instàncies directives i de govern.
  • Elaborar diagnòstics i avaluacions institucionals orientades a la implementació de projectes de millora.
  • Analitzar i comprendre el paper de les instàncies directives en la promoció i implementació de pràctiques institucionals orientades cap a la millora i la innovació.
  • Utilitzar eficaçment els procediments i els instruments més comuns de la funció directiva propis dels àmbits de gestió acadèmica, administrativa, de govern, dels serveis, del personal i del sistema relacional.
  • Mostrar evidències de comprensió i acceptació d'un model de gestió orientat pels principis i valors democràtics.
  • Treballar en equip de manera solidària i responsable amb la resta d'estudiants del curs a través de les diverses activitats d'aprenentatge i participar activament en l'intercanvi d'experiències professionals
  • Elaborar una síntesi personal dels aprenentatges de tot el programa a través d'un treball final de síntesi que comporta el disseny d'una recerca.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes
Vídeo de presentació