Màster en Direcció Estratègica de Màrqueting i Vendes

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Tendències i mercats emergents. Aproximació al client
1.1. Global marketing
1.2. Consumer behaviour
1.3. Aspectes jurídics de l'entorn del màrqueting

2. Investigació de mercat i tècniques de cocreació
2.1. Investigació de mercat qualitativa i quantitativa
2.2. Tècniques d'innovació de producte: design thinking, 635, scamper, blueprint

3. Política i internacionalització de producte. Gestió de projectes
3.1. Política de producte i segmentació
3.2. Internacionalització de productes
3.3. Tècniques, processos i eines de la gestió de projectes

4. Gestió de la distribució i la logística. Del supply chain al marxandatge
4.1. Estratègies de distribució
4.2. Marxandatge: gestió del punt de venda, category managment
4.3 Logística (supply chain)

5. Pricing i costos
5.1. Costos i planificació de gestió
5.2. Estratègies eficients de pricing

6. De l'organització comercial a la previsió de vendes. Delimitació de les estratègies de màrqueting
6.1. Organització comercial
6.2. Previsió de vendes
6.3. Delimitació de les estratègies de màrqueting

7. Instruments de big data i tècniques de CRM
7.1. Big data a la presa de decisions estratègiques
7.2. Tècniques de fidelització de clients (customer relationship management) i customer experience

8. Skills managment i coaching
8.1. Gestió d'habilitats i competències. Coaching per al desenvolupament de competències
8.2. Tècniques de presentació

9. Estratègies de comunicació i gestió de mitjans
9.1. Màrqueting digital
9.2. Comunicació empresarial
9.3. Planificació de mitjans 

10. Business game i pla de màrqueting
10.1. Business game: simulador d'empreses
10.2. Estats financers
10.3. Seguiment del pla de màrqueting: tutories

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Presentació del Màster.
Vídeo de presentació