Màster en Direcció Estratègica de Màrqueting i Vendes

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

El Màster en Direcció Estratègica de Màrqueting i Vendes té per objectiu principal capacitar l'alumne en els coneixements i habilitats necessaris per al procés de decisió estratègica que demana l'activitat professional en l'àrea de màrqueting. Concretament, quan acabi aquest màster, l'alumne serà capaç de:

  • Realitzar una anàlisi complexa de la realitat empresarial en un procés de canvi continu, amb l'objectiu d'oferir un avantatge competitiu al mercat.
  • Entendre la rellevància del comportament del consumidor/client i crear un model de negoci adaptat a la satisfacció de les seves necessitats.
  • Definir objectius, dissenyar estratègies, planificar accions i aplicar-les amb coherència al pla de negoci organitzatiu per crear valor per a la empresa.
  • Liderar àmbits organitzatius, amb capacitat de presa de decisions per a la gestió del dia a dia d'un departament de Màrqueting i Vendes.
  • Desenvolupar la capacitat per dirigir, coordinar i desenvolupar equips cohesionats i competents.
  • Crear, definir i implementar el pla estratègic de màrqueting i vendes de la companyia.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Presentació del Màster.
Vídeo de presentació