Màster en Innovació Logística. Solucions de Supply Chain Management

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Anàlisi i valoració del context econòmic i empresarial a la Supply Chain Management (SCM)
1.1 Evolució del comerç internacional. La globalització i la crisi.
1.2 Evolució del pensament empresarial.
1.3 Noves maneres de fer negocis. (e-Business, model Benetton, Zara).
1.4 La noció de valor.
1.5 Planificació estratègica, política i objectiva.
1.6 Models organitzatius. Organigrames.
1.7 Gestió per àrees funcionals i gestió per processos: l’organigrama matricial.
1.8 Les àrees funcionals i les seves missions i objectius. Objectius globals vs. objectius locals.
1.9 La importància de la SCM i la seva integració en el context de l’empresa.

2. Definició d’una estratègia logística. (Els conceptes de Logística i Supply Chain)
2.1 Evolució històrica.
2.2 Definicions.
2.3 Els objectius.
2.4 Nivells de Servei i els seus indicadors.
2.5 El cost integral de la Supply Chain (SC).
2.6 El quadre de comandament
2.7 Relació amb les altres àrees funcionals.
2.8 Competir amb la SC: màrqueting i SCM.
2.9 Les subfuncions de la SC.
2.10 e-Business i SC.
2.11 Decisions logístiques: estratègiques, tàctiques i operatives.
2.12 Planificació i programació logística.
2.13 Externalització de processos.
2.14 Noves tendències logístiques. Logística col·laborativa, integració de sectors, integració de competidors.

3. Les funcions de la SCM
3.1 Aprovisionament.
3.2 Gestió d’stocks.
3.3 Gestió i disseny de magatzems.
3.4 Planificació i programació de la producció.
3.5 Nocions de producció i Lean Manufacturing.
3.6 Distribució física.
3.7 Transport.

4. Transport marítim, terrestre i aeri
4.1. Transport marítim: característiques i diferents mercats.
4.2. El subministrament de vaixells i anàlisi de l'oferta i la demanda.
4.3. El vaixell. Evolució històrica. Tipologies i tonatges.
4.4. La línia regular. Definició, contenidors, tarifes, estaments i documentació.
4.5. Transports: aeri, terrestre i multimodal. Conceptes i objectius.
4.6. Convenis internacionals. Documentació oficial del transport.
4.7. Agents de càrrega. Corresponsalies. Gestió de terminals.
4.8. Gestió duanera: conceptes generals en un comerç global. Acords de lliure comerç.
4.9. Reglamentació bàsica. Codi duaner.
4.10. Trànsit intern i extern. Règims duaners econòmics. Exportador autoritzat. Operador econòmic autoritzat.

5. E-commerce, un nou repte
5.1 Claus per a l'èxit d'un comerç electrònic
5.2 Procés de preparació de comandes en e-logistics
5.3 Reptes en innovació
5.4 Resolució del cas pràctic

6. Integrar el Lean Management a la SC

6.1 Principis Lean
6.2 Conceptes.
6.3 Tècniques i eines Lean aplicables a la SC.

7. Aplicació i innovació tecnològica a la SCM
7.1 Sistemes d’informació.
7.2 Sistemes de comunicació.
7.3 Sistemes de localització.
7.4 e-Business.
7.5 Sistemes de simulació “on line”
7.6 e-Logistics

8. Gestió sostenible de la SCM
8.1 Higiene i seguretat a la feina.
8.2 Gestió de la qualitat.
8.3 Gestió mediambiental.
8.4 Nocions de comerç internacional.
8.5 Logística inversa.
8.6. Certificat de Riscos Laborals-Nivell Bàsic

9. Competències personals del Director de la SCM (transversal)
9.1 Evolució de la figura de la SCM.
9.2 El paper del director de la SCM: funcions i objectius.
9.3 Competències i habilitats requerides.
9.4 Habilitats de comunicació i negociació.
9.5 Com presentar i defensar un projecte davant de la direcció?
9.6 Gestió de personal.
9.7 Gestió de l’estrès laboral. Higiene de vida.
9.8 Gestió de projectes.
9.9 Gestió de la pròpia carrera professional/Evolució professional del professional de la SC.

10. Projecte

Presentació
Objectius
Destinataris
Activitats
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes