Màster en Digital Transformation Leadership

Objectius

Desenvolupar el coneixement i les habilitats necessàries per entendre els impactes i les oportunitats de la digitalització, amb l'objectiu de desenvolupar estratègies de negoci guanyadores i de saber adaptar les organitzacions a models àgils i de generació d'innovació per operar en entorns digitals de manera competitiva.

Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent