Màster en Digital Transformation Leadership

Destinataris

Graduats universitaris internacionals, preferentment de graus relacionats amb els àmbits de la tecnologia, la informàtica les ciències o els negocis, que dominin la
llengua anglesa, ja que el màster s'imparteix totalment en anglès.

La Barcelona Technology School considera que la diversitat és un valor fonamental, tant en el sentit dels perfils acadèmics, com de la nacionalitat dels estudiants i de l'equilibri en termes de gènere.

No s'exigeix experiència professional, però es té en compte a l'hora d'analitzar les candidatures. 

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent