Màster en Dermocosmètica Farmacèutica

Objectius

  • Proporcionar al farmacèutic els coneixements, habilitats i tècniques necessàries per oferir en cada cas el consell idoni en cadascuna de les àrees i productes que es consideraran en el curs, buscant la fidelització del client/pacient.
  • Establir els criteris necessaris per a una correcta dispensació de preparats cosmètics, dermofarmacèutics i afins a nivell d'oficina.
  • Proporcionar al farmacèutic elements que li permetin gestionar amb èxit una secció de dermocosmètica inclosa com un element més dins de les activitats professionals que es duen a terme a l'oficina de farmàcia, a més d'optimitzar-ne la gestió i la rendibilitat econòmica.
  • Identificar patologies de la pell (dermatitis atòpica, pell sensible, acne, etc.), en particular, les situacions que es produeixen en diferents etapes de la vida especialment complexes des del punt de vista de les manifestacions cutànies associades (pediatria i infantil, embaràs, pubertat, senilitat, pells sensibles, etc.).
  • Recomanar protocols d'actuació específics adaptats a la patologia, situació i necessitats concretes del consumidor.
  • Despertar i justificar l'interès de la utilització de productes dermocosmètics al consumidor.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques