Màster en Dermocosmètica Farmacèutica

Presentació

A l’oficina de farmàcia, la dermocosmètica és una de les àrees amb més presencia i creixement. A l’alta qualitat dels productes que es distribueixen s’hi suma un valor clarament diferenciador: el consell farmacèutic. El pacient/consumidor demana aquest consell, el valora en relació a altres canals i el fidelitza en un percentatge molt elevat.

El consell o recomanació dermofarmacèutica s’ha de basar en una informació documentada dels productes que més s’adeqüen a les necessitats de les disfuncions cutànies específiques de cada consumidor. Això comporta la necessitat d’una avaluació minuciosa de diversos paràmetres cutanis que permetin establir un diagnòstic individualitzat com a base per poder recomanar el tractament cosmètic que s’adeqüi millor a cada cas. Així mateix, el farmacèutic haurà de conèixer les eines necessàries pel seguiment de l’evolució del pacient, amb la finalitat de poder objectivar i demostrar el grau d’eficàcia dels tractaments cosmètics aconsellats.

Partint d’aquestes necessitats, el Màster en Dermocosmètica Farmacèutica de la Universitat de Barcelona t’aporta coneixements i competències per convertir-te en un expert en el consell dermofarmacèutic. Sota el guiatge d’experts de primer nivell, et permetrà desenvolupar-te en un camp en auge.

Acreditació acadèmica

Màster en Dermocosmètica Farmacèutica per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 64 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques