Màster en Cures d'Infermeria al Malalt Crític

Objectius

  • Formar diplomats en Infermeria capacitats per prestar un servei infermer de qualitat a l'àrea de cures crítiques, amb un alt nivell de coneixements, habilitats i actituds.
  • Ampliar i aprofundir els coneixements i les habilitats necessàries d'aquells professionals que estiguin interessats a orientar la seva activitat a la cura de malalts amb greus alteracions de les funcions vitals o amb risc important per a la seva vida.
  • Propiciar l'adquisició de competències que propiciïn el desenvolupament òptim de l'activitat professional dins les unitats de Cures Intensives i d'Urgències, amb criteris d'eficàcia i eficiència.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques