Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat

Objectius

  • Conèixer tot l'espectre de l'atenció d'infermeria que es deuen aplicar als pacients als centres hospitalaris, de manera àmplia i amb un ampli coneixement, per tal de dotar els professionals de les capacitats i habilitats necessàries per al desenvolupament de la pràctica clínica als centres hospitalaris.
  • Prendre decisions sobre les accions a dur a terme davant situacions clíniques determinades.
  • Atendre correctament el pacient i presa de decisions adequades en situacions clíniques complexes.
  • Conèixer i aplicar correctament els processos i protocols que se segueixen als centres hospitalaris.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Presentació del màster
Vídeo de presentació