Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat

Presentació

El Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat et dóna l'oportunitat com a infermera d'exercir en l'àmbit hospitalari, preparat quant a coneixements, habilitats, competències i actituds per desenvolupat i perfeccionar el teu roll avançat infermer en l'àmbit hospitalari.

La formació és un requisit imprescindible per formar part dels equips hospitalaris. S'ha de poder acreditar una formació específica en l'àmbit, adquirir uns coneixements i unes competències concretes que et permetran desenvolupar de manera eficient i amb una major implicació, les teves funcions dins les diferents unitats hospitalàries i, així, oferir una atenció integral al pacient davant la complexitat de la seva situació clínica.

Partint dels coneixements adquirits en el Grau d'Infermeria, el màster aporta:

  • El coneixement de l’entorn i la cultura hospitalària.
  • Una aproximació a la legislació vigent en deures i obligacions del professional i del pacient.
  • L'aprenentatge de les especificitats de l'hospitalització del pacient.
  • L'actuació en els processos, protocols i polítiques hospitalàries.
  • El coneixement de les diferents àrees i unitats hospitalàries i de les seves particularitats en atenció infermera.
  • Formació en la realització/col•laboració en els procediments de suport al diagnòstic i tractament.
  • Major èmfasi en la presa de decisions, en el treball en equip, en la comunicació interprofessional i amb el pacient, i en la humanització de l'assistència sanitària.


En definitiva, el Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat t'ajudarà a oferir una atenció i cures infermeres eficients i adequats a les necessitats de salut de cada tipus de pacient dins de l'àmbit hospitalari, d'acord a l'evidència científica, als nous avenços tecnològics i als nivells de qualitat i seguretat que s'estableixin en les normes legals i deontològiques aplicables.

Acreditació acadèmica

Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Presentació del màster
Vídeo de presentació