Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Corporativa

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

L'objectiu principal del Màster en Direcció de Comunicació Empresarial és preparar els professionals perquè creixin professionalment en l'àmbit de la comunicació en empreses i organitzacions. Per assolir-ho, el Màster té l'objectiu de cobrir les diverses funcions de la comunicació en l'entorn de l'organització. D'altra banda, també vol oferir la possibilitat de dissenyar un pla de comunicació per poder-lo aplicar a l'empresa. Quan acabis el màster, seràs capaç de:

  • Dissenyar, planificar i implementar una comunicació externa eficient, aplicant els aspectes essencials de la publicitat, les relacions públiques i l'organització d'actes, i servint-te de tècniques tant on-line com off-line.
  • Desenvolupar-te professionalment en àrees relacionades amb la comunicació o la difusió d'empreses o institucions.
  • Exercir com a consultor especialitzat en comunicació o com a expert en el desenvolupament de la comunicació interna, amb l'objectiu de millorar el clima laboral de l'organització.
  • Conèixer i aplicar els aspectes essencials del protocol i cerimonial espanyol i, especialment, del protocol empresarial.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes
Vídeo de presentació