Màster en Psicoteràpia Infanto-Juvenil: Aprofundiment, Desenvolupament i Praxis Psicoterapèutica

Sortides professionals

El Màster en Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents t'especialitza per a l'abordatge dels símptomes i trastorns mentals infanto-juvenils a través de psicoteràpia psicoanalítica, en tots els nivells assistencials:

  • Gabinets psicològics infantils.
  • Hospitals generals i psiquiàtrics.
  • Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).
  • Centres residencials d'acció educativa (CRAE’s).
  • Centres i altres espais d'atenció a la infància i adolescència.
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent