Màster en Psicoteràpia Infanto-Juvenil: Aprofundiment, Desenvolupament i Praxis Psicoterapèutica

Presentació

TDAH, bullying, addiccions (a substàncies, pantalles...) Com podem entendre'ls i ajudar-los?

Investigacions en diversos camps proven que és al llarg de la infància i l'adolescència quan es creen les bases de la personalitat. És un procés en el qual entren en joc múltiples variables amb grans impactes en l'estructuració del psiquisme, en la formació del sentit d'identitat i en les relacions que establim amb el món que ens envolta.

En línia amb els nous plans de salut mental i els últims projectes legislatius europeus, el Màster en Psicoteràpia Infanto-Juvenil: Aprofundiment, Desenvolupament i Praxis Psicoterapèutica aborda les necessitats de la infància des d'una perspectiva holística i integradora, contemplant els diversos entorns i sistemes en què té lloc el desenvolupament: la família, l'escola, la societat, la cultura, l'economia, etc.

La formació gira al voltant de tres eixos fonamentals:

  • Ofereix a l'alumne un recorregut teòric per les diferents etapes del desenvolupament humà.
  • Capacita per al domini de les diverses tècniques i eines d'intervenció.
  • Apropa l'alumne a la realitat assistencial i als diversos dispositius d'atenció i protecció del menor que actualment operen al territori.
Acreditació acadèmica
Màster en Psicoteràpia Infanto-Juvenil: Aprofundiment, Desenvolupament i Praxis Psicoterapèutica per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals