Màster en BIM i Disseny Integrat

Programa

1. Estàndards BIM i Project Management
1.1. Fonaments BIM i innovació tecnològica en la indústria de la construcció
1.2. Avantatges del BIM en les fases de construcció
1.3. IPD i BIM
1.4. Estàndards de modelatge i administració de fluxos d'informació
1.5. Aplicació BIM en fases de l'edificació
1.6. Implantació BIM

2. BIM Revit Architecture
2.1. Teoria general sobre el sistema BIM architecture
2.2. Format BIM architecture - Revit architecture
2.3. Modelatge
2.4. Gestió dels models

3. BIM Revit Estructures
3.1. Teoria general sobre el sistema BIM instal·lacions i estructures
3.2. Format BIM architecture - Revit instal·lacions i estructures
3.3. Modelatge
3.4. Gestió dels models

4. Coordinació de projectes BIM
4.1. Edició famílies paramètriques
4.2. Filtres i estàndards de modelatge
4.3. Detecció d'interferències, requeriments d'informació i coordinació
4.4. Procés de disseny integrat i solucions in situ
4.5. Programació i control d'obres BIM
4.6. Animació 4D i control 5D

5. BIM Il·luminació i Visualització de Projecte
5.1. Teoria i paràmetres lumínics a tenir en compte
5.2. Càlcul lumínic i predimensionat
5.3. Modelatge d'un espai amb sistema BIM
5.4. Exportació del model a altres softwares específics el càlcul lumínic
5.5. Utilització de programes específics d'il.luminació. Plantejaments, modelatge, càlcul i anàlisi de resultats.
5.6. Simulació d'espais interiors i exteriors, atenent criteris projectuals i la normativa vigent.
5.7. Teoria sobre Sostenibilitat i Eficiència Energètica
5.8. Càlcul i predimensionat
5.9. Modelatge d'un espai amb sistema BIM
5.10. Tractament del model amb softwares específics de càlcul d'impacte
5.11. Utilització de programes específics de Càlcul d'impacte. Plantejaments, modelatge, càlcul i anàlisi de resultats.
5.12. Estudis de criteris projectuals i de normativa vigent.

6. Planificació BIM
6.1. Sistema melé
6.2. Integrated project delivery
6.3. Coaching entre equips
6.4. Networking
6.5. Nous sectors de negoci
6.6. Emprenedoria, creació d'empresa
6.7. Màrqueting

7. Direcció y Gestió BIM
7.1. Famílies avançades
7.2. Revit Medit
7.3. Parametrització de sistemes
7.4. Elements adaptatius

8. BIM Instal.lacions MEP
8.1. Càlcul d'estructures
8.2. Anàlisi de pòrtics
8.3. Estructures de formigó i acer
8.4. Planificació i processos

9. Entorns BIM: Allplan i Archicad
9.1. Explicació del programari entorn Allplan
9.2. Explicació del programari entorn Archicad

10. Eficiència Energètica BIM
10.1. Explicació del programari entorn Syncrho
10.2. Explicació del programari entorn Tekla BIMsight

11. Sostenibilitat BIM
11.1. Normativa de sostenibilitat aplicada en entorn BIM
11.2. Sistema Scrum
11.3. Entorn multiplataforma: Microsoft Project o Trello
11.4. Definició de requeriments en entorn de treball
11.5. Generació de propostes i objectius

12. Projecte final de màster

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent