Màster en Big Data Solutions

Objectius

Desenvolupar els coneixements i les habilitats en dades massives (Big Data) més demandats que permetin descobrir informació de valor i fomentar innovació en empreses o institucions mitjançant l'aplicació de les disciplines i tecnologies més avançades del sector.

Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent