Màster en Big Data Solutions

Destinataris

Graduats universitaris internacionals, preferentment de graus relacionats amb els àmbits de la tecnologia, la informàtica les ciències o els negocis, que dominin la
llengua anglesa, ja que el màster s'imparteix totalment en anglès.

La Barcelona Technology School considera que la diversitat és un valor fonamental, tant en el sentit de la nacionalitat dels estudiants com en l'equilibri de gènere.

No s'exigeix experiència professional, però es té en compte a l'hora d'analitzar les candidatures.

D'altra banda, gràcies a la situació actual de la indústria tecnològica i a la bona relació d'aquesta amb BTS, es pot assegurar una experiència professional en forma
de pràctiques als participants d'aquest programa. 

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent