Màster en Big Data Engineer

Objectius

El Màster en Big Data Engineer prepara l'alumne per a:

 • Entendre el concepte d'escalabilitat horitzontal i la seva relació amb els sistemes distribuïts.
 • Diferenciar entre les diverses tipologies i usos dels sistemes distribuïts.
 • Dissenyar arquitectures en base de sistemes distribuïts per cobrir tasques de processament, transport i emmagatzematge de dades.
 • Familiaritzar-se amb els diversos tipus d'eines per al tractament massiu de dades.
 • Tenir la capacitat d'escollir l'eina més adequada en cada cas.
 • Tenir coneixements pràctics per poder solucionar problemes reals utilitzant plataformes com Hadoop, Spark o Kafka.
 • Adquirir capacitats de disseny i gestió de sistemes distribuïts.
 • Aplicar les capacitats d'administració de sistemes per muntar sistemes d'alta escalabilitat.
 • Identificar fonts d'informació i definir processos d'obtenció i actualització de dades.
 • Obtenir, processar i integrar fonts d'informació amb formats heterogenis.
 • Netejar la informació de valors anòmals i preparar els camps per l'anàlisi.
 • Introduir el concepte de probabilitat com a element fonamental de la inferència estadística.
 • Aplicar els estimadors univariables principals: recompte, mitjana, mediana i desviació estàndard.
 • Treballar amb els mètodes principals d'anàlisis bivariables: taules de contingència, correlació i regressió.
 • Treballar amb els mètodes principal d'anàlisis multivariables: arbres de decisió, agrupació (clustering), factorial i regressió.
 • Comprendre tècniques d'analítica avançada sobre conjunts de dades complexes, com grafs, text o sèries temporals.
 • Aprendre els fonaments en els quals es basen les tècniques d'intel·ligència artificial per extreure models predictius a partir d'un conjunt de dades.
 • Ser capaç de treballar amb un especialista en Machine Learning i saber què s'ha de tenir en compte per traslladar les seves idees en un producte real.
 • Saber com implementar un entrenador de models predictius analítics, i escalar-lo a grans volums de dades.
 • Conèixer el concepte Data Driven i la seva aplicació correcta a nivell empresarial.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Presentació del Màster