Màster en Atenció Precoç i Família

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Objectius

  • Capacitar-se com a professionals per a la intervenció en Atenció Precoç.
  • Dotar-se de coneixements i estratègies terapèutiques de treball, amb nens que presentin disminucions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament, o estiguin en risc de patir-les; tant trastorns greus i permanents com a lleus i transitoris.
  • Adquirir recursos pel treball amb les famílies i el seu entorn.
  • Aplicar a la pràctica amb casos reals els continguts teòrics assumits en el primer curs.
  • Realitzar una reflexió de l'experiència subjectiva de les pràctiques per poder créixer en el rol professional.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques