Màster en Atenció Precoç i Família

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Presentació

L'atenció primerenca o atenció precoç és el conjunt d'intervencions dirigides a la població infantil de 0 a 6 anys, a les seves famílies i al seu entorn, l'objectiu del qual és donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents dels nens amb trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-los. Aquestes intervencions, que han de considerar la globalitat del nen, han de ser planificades per un equip de professionals d'orientació interdisciplinària. (Federació Estatal d'Associacions de Professionals d'Atenció Primerenca, GAT).

La cooperativa de treball associat DELTA, d'iniciativa social sense ànim de lucre, després de més de 15 anys d'experiència treballant en primera línia com a recurs especialitzat i de referència en petita infància a través del seu CDIAP (xarxa concertada ICASS, Dept. Benestar Social i Família) que dóna cobertura a la població infantil de Begues, Castelldefels, Gavà i Viladecans, posa en marxa al 2.012 el Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i família, ampliant-lo a màster al 2.017.

Aquest màster s'estructura en un primer any de formació teoricopràctica 100% on-line i un segon any de pràctiques en centres d'atenció precoç o altres centres d'atenció als trastorns del desenvolupament, amb realització d'un projecte de recerca i un diari experiencial.

El Màster en Atenció Precoç i Família de l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de BarcelonaB és una especialització en prevenció, detecció i intervenció de trastorns del desenvolupament, ja siguin greus i permanents o lleus i transitoris, que puguin aparèixer en les primeres etapes vitals del nen/a, així com la intervenció en l'entorn socioeducatiu i sanitari del nen i la seva família. Aporta eines per potenciar la capacitat de desenvolupament i benestar del nen/a i recursos i estratègies terapèutiques per orientar i assessorar a les seves famílies, acompanyant als pares en la criança i/o en el procés d'acceptació de les necessitats i dificultats específiques dels seus fills .

Aquest màster et capacita per exercir en serveis d'atenció primerenca i en tots aquells serveis que requereixin un coneixement especialitzat de la petita infància i les seves famílies.

Acreditació acadèmica

Màster en Atenció Precoç i Família per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
violencia


Aquesta activitat formativa està pendent del reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques