Màster en Atenció Farmacèutica Integral

Programa

1. Orígens i fonament de l'Atenció Farmacèutica
1.1. Des de la farmàcia clínica cap a l'atenció farmacèutica, amb l'horitzó del "medication therapy management".
1.2. Situació de l'atenció farmacèutica a nivell internacional i nacional.
1.3. Farmacoepidemiologia i estudis d'utilització de medicaments.
1.4. Farmacoeconomia: avaluació de l'eficiència.
1.5. Farmacovigilància: avaluació de la seguretat.

2. Atenció Farmacèutica: Conceptes, Àmbits i Implementació
2.1. Què és l'atenció farmacèutica?
2.2. Els sistemes de salut com a entorns de treball.
2.3. Àmbits assistencials d'aplicació de l'atenció farmacèutica i particularitats.
2.4. El procés d'atenció farmacèutica.
2.5. Dispensació activa i consulta farmacèutica.
2.6. Evolució dels serveis farmacèutics.

3. Instruments de l'Atenció Farmacèutica
3.1. Estructura física per al desenvolupament de l'atenció farmacèutica.
3.2. Recursos humans per al desenvolupament de l'atenció farmacèutica.
3.3. Recursos materials: informàtica i documentació.
3.4. Integració del farmacèutic en un equip clínic i davant els pacients: principis i habilitats de comunicació.
3.5. Integració del farmacèutic en un equip clínic i davant els pacients: principis i habilitats de formació i informació.

4. Intervenció en Atenció Farmacèutica
4.1. Seguretat dels pacients: errors de medicació.
4.2. Selecció de medicaments en farmàcia comunitària.
4.3. Selecció de medicaments en farmàcia d'atenció primària i hospitalària.
4.4. Incompliment terapèutic: identificació i intervencions.
4.5. Intervencions amb els professionals sobre pacients individuals: polimedicats.

5. Atenció Farmacèutica en Processos Crònics I: Hiperlipidèmies, Diabetis Mellitus i Síndrome Metabòlica, Hipertensió Arterial, Insuficiència Cardíaca Congestiva, Síndromes Coronàries
5.1. Hiperlipidèmies.
5.2. Diabetis mellitus i síndrome metabòlica.
5.3. Hipertensió arterial.
5.4. Insuficiència cardíaca congestiva.
5.5. Síndromes coronàries.

6. Atenció Farmacèutica en Processos Crònics II: Profilaxis de la Malaltia Tromboembòlica Venosa i de l’Ictus, Asma i MPOC, Osteoporosi, Artrosi i Reumatisme de Parts Toves, Dolor
6.1. Profilaxis de l'enfermetat tromboembòlica venosa i de l'ictus.
6.2. Alteracions respiratòries: asma i EPOC.
6.3. Osteoporosi.
6.4. L'artrosis perifèrica i de columna vertebral.
6.5. Tractament simptomàtic del dolor.

7. Atenció Farmacèutica en Processos Crònics III: Ansietat, Depressió, Insomni, Migranyes i Altres Malalties del SNC
7.1. Ansietat.
7.2. Depressió.
7.3. Alteracions del son.
7.4. Migranyes.
7.5. Esquizofrènia i altres psicosis.

8. Atenció Farmacèutica en Altres Processos Patològics
8.1. Rinitis al·lèrgiques i altres manifestacions al·lèrgiques del tracte respiratori superior.
8.2. Infeccions urinàries.
8.3. Úlcera pèptica.
8.4. Altres alteracions de l'aparell digestiu: hepatitis i malaltia inflamatòria intestinal.
8.5. Grups de treball en atenció farmacèutica. Simptomatologies menors.

9. Atenció Farmacèutica en Situacions Especials
9.1. Atenció farmacèutica en geriatria.
9.2. Atenció farmacèutica en pediatria.
9.3. Atenció farmacèutica durant l’embaràs i la lactància.
9.4. Atenció farmacèutica domiciliària.
9.5. Drogodependències.

10. Tendències Més Recents en Atenció Farmacèutica
10.1. Polítiques de dependència.
10.2. Qualitat de vida i satisfacció del pacient.
10.3. Últimes tendències en màrqueting i atenció farmacèutica.
10.4. La certificació en atenció farmacèutica.
10.5. Evidència científica. Publicació de treballs.

11. Projecte Final 


Alguns dels materials complementaris, recursos externs d’ús professional podran estar en anglès.

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques