Màster en Atenció Farmacèutica Integral

Objectius

  • Facilitar al farmacèutic els elements teoricopràctics sobre els últims corrents de la professió farmacèutica en l'entorn assistencial, a fi de promoure una adequada gestió i ús dels medicaments en els sistemes de salut.
  • Proposar models d'intervenció, tècniques i estratègies per a la posada en marxa de serveis i programes on el farmacèutic estigui implicat i capacitat en el procés de presa de decisions clíniques adequades i relacionades amb el medicament i el seu entorn.
  • Desenvolupar la col·laboració entre els diferents nivells assistencials segons les necessitats i prioritats que plantegen les malalties cròniques de major prevalença.
  • Facilitar els coneixements i mitjans per a la comunicació efectiva amb el pacient o cuidador.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques