Màster en Acupuntura

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Programa

Primer curs

1. Teories de la base de la medicina tradicional xinesa
1.1. Història i evolució de l’acupuntura
1.2. Teoria del Yin-Yang
1.3. Teoria dels Cinc Elements
1.4. Estudi del Qi-Xue-Jinye
1.5. Fisiologia dels Zang-Fu (òrgans i vísceres)
1.6. Aproximació neurofisiològica a la interpretació de l’acupuntura
1.7. Bases biològiques de l’acupuntura

2. Meridians i punts d'acupuntura
2.1. Canals i col·laterals: nomenclatura i classificació topogràfica dels seus trajectes
2.2. Punts d'acupuntura. Definició, classificació, localització, indicacions clíniques i funcionals

3. Pràctiques I
Les pràctiques es dirigiran a la localització específica dels punts, seguint el trajecte dels meridians. Es realitzaran els diumenges posteriors a l'estudi teòric d'aquest canal, de 9.30 a 13.30 hores (7 sessions).

Segon curs

1. Diferenciació de síndromes
1.1. Les Vuit Regles
1.2. Qi, Xue, Jinye
1.3. Els Zang-fu

2. Mètodes de diagnòstic i tècniques de tractament
2.1. Inspecció
2.2. Interrogatori
2.3. Audició-olfacció
2.4. Palpació
2.5. Pols
2.6. Llengua
2.7. Moxibustió
2.8. Auriculopuntura
2.9. Cranipuntura
2.10. Principis d’associació dels punts
2.11. Principis de tractament

3. Pràctiques II
Les pràctiques tenen la finalitat que l'alumne domini la localització dels punts i les tècniques de punció, aplicació de ventoses, moxibustió i electroacupuntura.
Es realitzaran els divendres de 17 a 21 hores i els dissabtes de 10 a 14 hores (excepte aquells que corresponguin a classes teòriques). Aquestes pràctiques es faran al Servei d'Acupuntura del CAP de la Barceloneta a Barcelona.

Tercer curs

1. Diagnòstic i tractament I
1.1. Medicina Interna
1.2. Ginecologia – Obstetrícia
1.3. Urgències
1.4. Psiquisme
1.5. Oncologia
1.6. Urologia

2. Diagnòstic i tractament II
2.1. Pediatria
2.2. ORL
2.3. Oftalmologia
2.4. Dermatologia
2.5. Odontoestomatologia
2.6. Reumatologia
2.7. Traumatologia
2.8. Acupuntura segmentària

3. Practiques III
Les pràctiques es dirigiran al tractament de pacients, incloent la preparació de la història clínica, la identificació de la patologia, el plantejament de la terapèutica, el tractament i el seguiment dels pacients. Tindran lloc els divendres de 17 a 21 hores i els dissabtes de 10 a 14 hores (excepte aquells que corresponguin a les classes teòriques). Aquestes pràctiques es faran al Servei d'Acupuntura del CAP de la Barceloneta a Barcelona.

4. Projecte Final: Cas Clínic

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat