Màster en Acupuntura

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Presentació

L’acupuntura és una tècnica mil·lenària que actualment s’està confirmant com una de les millors eines no farmacològiques en el tractament de certes patologies. Compta amb el suport de nombrosos estudiosos científics en investigació bàsica i clínica, i està guanyant reconeixement en la pràctica de la medicina.

A fi de promoure el reconeixement d’aquesta disciplina en l’àmbit universitari i assolir la integració de l’acupuntura en el context sanitari com una pràctica terapèutica eficaç, l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona i la Secció Col·legial de Metges Acupuntors del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona van oferir, el 1995, la primera edició del Postgrau en Acupuntura, que es va consolidar en la titulació de màster per la Universitat de Barcelona l’any 2004.

Aquesta nova edició del Màster en Acupuntura per la UB segueix millorant la qualitat en contingut docent i oferint pràctiques dirigides a la localització dels punts d’acupuntura –durant el primer any– i al tractament i seguiment del pacient –durant el segon any.

Aquesta titulació permet accedir al diploma d’acreditació en Acupuntura per a llicenciats en Medicina que atorga el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en consens amb el Consell General de Col•legis de Metges, i que respon a l’apartat de formació continuada de la Llei d’ordenació de les professions sanitàries.

Si ets llicenciat en Medicina i Cirurgia i vols aprendre com incorporar l’acupuntura en la pràctica de la medicina, aquest és el teu programa.

Acreditació acadèmica
Màster en Acupuntura per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat