Ventilació Mecànica no Invasiva en el Pacient Agut (VMNI)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. La VMNI en l’actualitat
1.1. Introducció
1.2. Importància de la VMNI actualment

2. La fallida ventilatòria
2.1. Fisiologia de l’aparell respiratori: del control ventilatori a l’intercanvi gasós
2.2. La ventilació fisiològica: mecànica ventilatòria
2.3. Fisiopatologia de la fallida respiratòria
2.4. Causes d’insuficiència respiratòria
2.5. La insuficiència respiratòria

3. Com funciona la VMNI
3.1. Fisiologia de la ventilació mecànica
3.2. Ventilació amb pressió negativa
3.3. Ventilació amb pressió positiva
3.4. Claus de la VMNI en la insuficiència respiratòria aguda
3.5. Claus de la VMNI en la insuficiència respiratòria crònica

4. Modes de ventilació i conceptes clau en VMNI
4.1. Conceptes clau
4.2. Modes de ventilació

5. CPAP
5.1. Introducció a la CPAP
5.2. Efectes de la CPAP
5.3. Indicacions clíniques per l’ús de la CPAP
5.4. Tipus de dispositius de CPAP
5.5. Sistemes d’alt flux d’oxigen

6. Ventiladors: funcionament i tipus
6.1. Funcionament dels ventiladors
6.2. Característiques dels ventiladors de VMNI
6.3. Funcionament dels ventiladors de VMNI

7. Vies d’accés a la VMNI: màscares i altres interfícies
7.1. Tubuladures
7.2. Màscares i altres interfícies
7.3. Material auxiliar

8. Cures d’infermeria durant la VMNI
8.1. Cures al pacient
8.2. Cures del material

9. Indicacions de la VMNI
9.1. Pacient agut
9.2. Pacient crònic complex

10. La VMNI en edats pediàtriques

11. Jornades pràctiques VMNI
11.1. Pràctica amb les diferents vies d’accés a la VMNI
11.2. Ús de diferents ventiladors 

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques