Transformació Digital de l'Empresa

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Entorn i estratègia digital
1.1. El moment actual
1.2. La transformació digital: punt de partida
1.3. L'avantatge digital
1.4. Reptes i oportunitats per a les organitzacions
1.5. Model de transformació digital

2. Nous models de negoci
2.1. L'evolució dels models de negocis
2.2. La importància del servei versus el producte com a factor diferencial

3. Cultura digital i gestió del canvi
3.1. Pilars de la transformació digital
3.2. El nou lideratge: lideratge transformador
3.3. Noves tipologies laborals: freelance, knowmads, social networkers
3.4. Nous perfils i competències digitals

4. Impacte de la tecnologia en el negoci
4.1. Big Data
4.2. Intel•ligència artificial
4.3. Internet of things
4.4. Mobile

5. La innovació dins l’ADN de l’empresa
5.1. Metodologies de treball (mètode agile, design thinking)
5.2. Innovació incremental i disruptiva

6. Màrqueting digital
6.1. L'evolució del consumidor
6.2. Els mitjans digitals. El branded content
6.3. La creativitat i el contingut
6.4. La tecnologia i el màrqueting (Big data, CRM, cookies...)
6.5. Quadre de comandament de màrqueting digital (explicació dels KPIs bàsics)

7. Noves oportunitats comercials
7.1. eCommerce, social eCommerce
7.2. Business CRM
7.3. Nous models de la xarxa comercial

8. Client experience
8.1. Nous canals de comunicació amb el client
8.2. La importància de l’experiència del client
8.3. Les noves exigències del client connectat
8.4. La redifinició dels nous models de relació

9. Indústria 4.0
9.1. Smart factory
9.2. Nous fluxos de dades
9.3. Ciberseguretat

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques