Talent Connectat

Objectius

 • Entendre l'storytelling com a una estratègia per generar històries interessants que connectin els empleats i que els vinculin als objectius de negoci de l'organització.
 • Ser capaç d'identificar què espera l'empleat, què l'interessa i com connectar-ho amb la companyia i la marca.
 • Ser capaç de generar continguts, converses i micromoments d'interactuació amb els empleats que generin participació i impacte.
 • Aprendre a transformar objectius de negoci en idees i propostes de valor.
 • Aprendre a transformar projectes interns en històries que interessin al mateix temps que es construeixen els continguts per a una campanya de comunicació.
 • Aplicar un sistema de comunicació interna d'última tendència.
 • Conèixer els avantatges de la connexió del talent a través de la implantació i el desenvolupament de les comunitats en xarxa.
 • Veure la importància de tenir planificat el teu propi Entorn Personal d'Aprenentatge i de la resta de col·laboradors de la companyia, bàsic per adquirir les competències digitals necessàries per al desenvolupament de qualsevol professional del segle XXI.
 • Dissenyar els teus plans de formació de la companyia des de les últimes tendències de la Formació 2.0.
 • Definir les competències necessàries per liderar en el món digital.
 • Detectar les necessitats digitals de l'organització.
 • Analitzar el punt de maduresa digital de l'organització i les mancances que cal cobrir.
 • Estructurar un pla de desenvolupament digital.
 • Avaluar les competències assolides.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques