Suport Vital Avançat (SVA)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Suport Vital Bàsic Instrumentalitzat
2. Desfibril·lació
3. Via aèria
4. Arrítmies
5. Fàrmacs en SVA
6. Vies d’administració de fàrmacs en SVA: perifèriques, intraòssies, etc.
7. Logaritme SVA
8. SVA en situacions especials
9. Tallers de casos pràctics amb maniquins de simulació
10. Reconeixement d’arrítmies periparada
11. Cures postressuscitació
12. Ètica en RCP

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques