Suport Vital Avançat (SVA)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

Anualment a Espanya es produeixen al voltant de 25.000 parades cardiorespiratòries (PCR) extrahospitalàries, una cada 20 minuts de mitjana, que originen quatre vegades més víctimes que en els accidents de trànsit. La síndrome coronària aguda és la primera causa de mortalitat als països desenvolupats i normalment la mort sobtada és la primera manifestació de la malaltia, i succeeix, en moltes ocasions, abans que es pugui accedir a un centre sanitari.

Aquesta xifra pot disminuir de forma molt significativa si s’activa correctament la cadena de supervivència:

1. Reconeixement precoç dels símptomes per part de la població i del professional sanitari. Activació precoç del Sistema d’Emergències Prehospitalari.
2. Inici ràpid i adequat de les tècniques de Suport Vital Bàsic (SVB).
3. Desfibril·lació precoç.
4. Inici ràpid i adequat de les tècniques de Suport Vital Avançat i cures postressuscitació.

El Curs de Suport Vital Avançat ofereix al professional d’infermeria l’oportunitat d’actualitzar-se en els coneixements i tècniques de SVA per actuar eficientment i en el menor temps possible, aconseguint resultats òptims tant en relació amb la supervivència com amb l’estat neurològic del pacient. El Curs de SVA segueix els protocols establerts a les guies de l’European Resuscitation Council (ERC), del Consell Espanyol de RCP i el Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Acreditació acadèmica

Curs Superior Universitari per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 2 crèdits ECTS. 

Amb acreditació de Suport Vital Avançat (SVA) d’acord amb les recomanacions del Consell Català de Ressuscitació (CCR).

svat-logos

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques