Seguretat en Entorns Mòbils, Cloud, Big Data i Arquitectures de Seguretat

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Quadre docent
Direcció

Sr. Marc Segarra López
Enterprise Security Architect a BS Information Systems, partner estratègic d'IT del Grup Banc Sabadell. Llicenciat en Enginyeria Informàtica. Director de seguretat integral acreditat pel Ministeri d'Interior. 

Quadre docent
Tutors d'impartició

Sr. Jesús Muñoz
Security specialist a Almirall. Enginyer tècnic de telecomunicacions amb un màster en Ciberseguretat. Certified Information Systems Auditor (CISA). Certified Information Systems Security Professional (CISSP). Lead auditor.

Sr. Marc Segarra López
Enterprise Security Architect a BS Information Systems, partner estratègic d'IT del Grup Banc Sabadell. Llicenciat en Enginyeria Informàtica. Director de seguretat integral acreditat pel Ministeri d'Interior.
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Descomptes i beques