Seguretat en Entorns Mòbils, Cloud, Big Data i Arquitectures de Seguretat

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Objectius

En finalitzar el curs, l'alumne serà capaç de:

  • Conèixer les bases per a la definició i implementació de l'arquitectura de seguretat per als casos més comuns, així com per a les tendències i tecnologies més actuals.
  • Aprendre a identificar i definir requeriments de seguretat per tal d'avaluar i seleccionar adequadament les tecnologies més adequades en base a les necessitats de l'organització.
  • Establir les bases per dissenyar un model de capacitats de seguretat per protegir, detectar i respondre davant riscos de ciberseguretat.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques