Reducció de l'Estrès basat en Mindfulness (MBSR)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Programa

1. La trobada amb l’altre des de la presència: del jo al nosaltres
1.1. Introducció al mindfulness i a les bases de la medicina cos ment

2. La percepció
2.1. El rol de la percepció i el condicionament en l’estrès i la reactivitat

3. Despertant la saviesa del cos a través del moviment conscient
3.1. Exploració dels esdeveniments agradables i del plaer d’estar present
3.2. Integració del mindfulness a la vida quotidiana

4. La reactivitat i l’estrès. El cicle de la resposta a l’estrès
4.1. Exploració dels condicionaments de la nostra ment i dels patrons mentals habituals que ens produeixen malestar i insatisfacció
4.2. Exploració dels esdeveniments desagradables

5. La resiliència
5.1. Explicació de l’estrès i efectes en el cos-ment
5.2. Exploració de noves formes de respondre en lloc de reaccionar

6. La comunicació conscient i el mindfulness interpersonal
6.1. Exploració de l’estrès en les comunicacions, dels models de la comunicació i d’estratègies per una comunicació interpersonal més efectiva i creativa

7. Dia de pràctica intensiva o retirada en silenci
7.1. El conreu de la presència moment a moment i de l’acceptació d’allò agradable, desagradable i neutre a la vida quotidiana
7.2. Entrenament de l’amor benèvol i de la compassió, entrenament de l’atenció sense elecció

8. Fent nostra la pràctica
8.1. Observació dels estils de vida saludables, nutritius i adaptatius, i aquells que són insans i desadaptatius
8.2. Adopció d’hàbits per l’autocura del cos

9. Construint la visió de la meva vida i el pla personal de canvi a curt termini
9.1. Cloenda del programa a través de l’observació d’allò que ha canviat en mi i del que he après
9.2. El significat de la pràctica quotidiana del mindfulness
9.3. Elaboració d’un pla de canvi personal a curt termini i de la visió de la vida que vull construir
9.4. El conreu de la intenció com a base del canvi sostenible 

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Vídeo de presentació