Reducció de l'Estrès basat en Mindfulness (MBSR)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Presentació

A Espanya, les consultes al metge relacionades amb l’estrès no fan més que augmentar. Una dada significativa associada a aquest fet és que el consum d’antidepressius s’ha triplicat en els últims deu anys. Patir estrès afecta negativament a la salut psicològica i física de les persones i a l’eficàcia de les entitats per a les que es treballa.

El Curs de Reducció de l’Estrès basat en Mindfulness (MBSR) pretén dotar al participant de les tècniques necessàries per a augmentar els nivells de consciencia i contribuir així a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar els desafiaments del dia a dia i assolir un alt rendiment a la vida.

Aquesta formació de 8 setmanes es el primer requisit per a ser formador acreditat al programa MBSR i es pot convalidar si es desitja continuar amb la formació en MBSR com a professor i realitzar posteriorment el Practicum en MBSR en la Universitat de Massachusets. 

Acreditació acadèmica

Certificat d'Assistència per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona. 

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Vídeo de presentació