Nutrigenčtica i Nutrigenňmica

Objectius

  • Cončixer els mecanismes moleculars de l'efecte dels nutrients i els compostos bioactius sobre l'expressió gčnica.
  • Cončixer les bases de la relació entre epigenčtica i alimentació.
  • Cončixer les bases de la interacció entre variabilitat genčtica (polimorfismes) i la dieta.
  • Adquirir els conceptes que donen suport a la nutrició ňptima i les dietes personalitzades.
  • Adquirir els coneixements per dissenyar correctament estudis experimentals en les ŕrees de la nutrigenňmica i la nutrigenčtica.
Presentació
Destinataris
Programa
Descomptes i beques