Nutrició i Tercera Edat

Programa

1. L'ancià en la comunitat i el medi hospitalari
1.1. Epidemiologia
1.2. Etiopatogènies associades a l'envelliment
1.3. Fragilitat i malnutrició

2. Característiques del pacient ancià institucionalitzat

3. Valoració de l'estat nutricional del pacient geriàtric
3.1. Valoració del risc nutricional (screenings, model europeu, etc.)
3.2. Paràmetres antropomètrics, bioquímics i immunològics
3.3. Composició corporal
3.4. Valoració de la ingesta dietètica
3.5. Disfàgia com a predictor de malnutrició
3.6. Sarcopènia com a indicador de desnutrició (estudis)

4. Malnutrició: desnutrició i obesitat (causes, conseqüències, diagnòstic i tractament)

5. Intolerància a la glucosa i diabetis

6. Correcta hidratació

7. Suport nutricional

7.1. Dieta oral adaptada
7.2. Dieta adaptada amb modificació de textures
7.3. Dietes hiperproteiques i evidència científica
7.4. Suplementació nutricional i nutrició artificial

8. Aspectes ètics en el suport nutricional


Alguns dels materials complementaris, recursos externs d’ús professional podran estar en anglès.

Presentació
Objectius
Destinataris
Descomptes i beques