Nutrició i Tercera Edat

Objectius

  • Conèixer els canvis que es produeixen en l'envelliment, especialment els relacionats amb aspectes nutricionals.
  • Identificar el risc de malnutrició que aquest sector de la població presenta.
  • Aprofundir en la valoració nutricional geriàtrica donant a conèixer diferents eines per aconseguir una òptima intervenció dietètic-nutricional.
  • Donar a conèixer les diferents opcions de suport nutricional en els pacients geriàtrics.
  • Adquirir els coneixements suficients per a l'elaboració d'una dieta òptima adaptada a les característiques individuals de cada persona gran.
Presentació
Destinataris
Programa
Descomptes i beques