Nutrició i Tercera Edat

Presentació

Una alimentació sana i saludable, adequada a la tercera edat, millora la qualitat de vida de les persones grans, independentment de si pateixen o no una patologia. Aquest curs contribueix amb coneixements especialitzats en la nutrició de persones d'edat avançada, coneixent com influeix l'envelliment en la salut, com donar suport nutricional al pacient geriàtric i com disminuir els factors de risc nutricional en gent gran.

Aquest curs forma part de l'Expert en Nutrició i Salut en Etapes de Vida.

Acreditació acadèmica

Curs Superior Universitari per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 4 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Descomptes i beques