Nutrició i Risc Cardiovascular

Objectius

  • Formar en el maneig dietètic de pacients hipertensos, dislipèmics i obesos.
  • Formar en la fisiopatologia del risc cardiovascular i els mecanismes subjacents a una dieta saludable que poden explicar els seus beneficis en aquests factors.
  • Formar en els criteris per valorar els diferents estudis existents en la literatura científica per estudiar els beneficis dels aliments o un patró dietètic.
  • Exposar els elements bàsics per establir les diferents estratègies terapèutiques i preventives de l’obesitat, les dislipèmies i la hipertensió en la nostra societat.
Presentació
Destinataris
Programa
Descomptes i beques