Nutrició i Pacient Crònic

Objectius

  • Adquirir coneixements nutricionals i habilitats dietètiques per al maneig del PCC en l'àmbit assistencial directe
  • Avaluar les eines de detecció activa del pacient crònic complex
  • Proporcionar una visió global dels diferents àmbits relacionats amb l'atenció a la cronicitat
Presentació
Destinataris
Programa
Descomptes i beques