Nutrició i Obesitat Infantil

Programa

1. Alimentació saludable en les primeres etapes de la vida (lactància, infància i adolescència)

2. Epidemiologia de l'obesitat

3. Diagnòstic de l'obesitat
3.1. Cribratges nutricionals, BIA, qüestionaris i enquestes dietètiques, càlcul de requeriments, fórmules d'estimació vs. calorimetria indirecta, antropometria: pes, talla, circumferències, plecs, percentils

4. Comorbiditats associades a l'obesitat i la seva prevenció

5. Actuació i educació nutricional

6. Prevenció de l'obesitat i sobrepès
6.1. Planificació d'estratègies, dietes específiques

7. Obesitat mòrbida i cirurgia bariàtrica
7.1. Modificació del patró alimentari en pre i postcirurgia. Complicacions. Aplicació de la cirurgia bariàtrica en l'adolescència
7.2. Activitat física específica


Alguns dels materials complementaris, recursos externs d’ús professional podran estar en anglès.

Presentació
Objectius
Destinataris
Descomptes i beques