Nutrició i Obesitat Infantil

Objectius

  • Saber identificar i diagnosticar l'obesitat en etapes de lactància, infància i adolescència
  • Conèixer els diferents graus d'evidència científica del tractament de l'obesitat infantil
  • Conèixer i aplicar els diferents mètodes d'abordatge nutricional i tractament dietètic de l'obesitat
  • Conèixer les comorbiditats relacionades amb el sobrepès i l'obesitat infantil i la seva prevenció
Presentació
Destinataris
Programa
Descomptes i beques