Nutrició i Diabetis

Programa

1. Recomanacions generals sobre l’alimentació en persones amb diabetes

2. Efectes específics dels diferents macronutrients sobre el control glucèmic

2.1. Efecte dels hidrats de carboni, greixos i proteïnes
2.2. Concepte d’índex glucèmic i càrrega glucèmica
2.3. Efecte del tractament culinari i altres característiques dels aliments

3. Sistemes d’expressió de la pauta alimentaria
3.1. Piràmides alimentaries
3.2. Mètode del plat
3.3. Pautes per intercanvis
3.4. Sistema de racions d’hidrats de carboni

4. Objectius nutricionals en els diferents tipus de diabetis
4.1. Diabetis tipus 1
4.2. Diabetis tipus 2
4.3. Diabetis gestacional
4.4. Diabetis monogènica

5. Adaptació a diferents necessitats al llarg de la vida
5.1. Nens i adolescents
5.2. Embaràs i alletament
5.3. Envelliment

6. Estratègies per adaptar l’alimentació a situacions especials

6.1. Malalties (diarrea, vòmits, febre)
6.2. Esportistes
6.3. Viatges


Alguns dels materials complementaris, recursos externs d’ús professional podran estar en anglès.

Presentació
Objectius
Destinataris
Descomptes i beques