Lideratge Emocional

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Què és el lideratge emocional?
1.1. El lideratge emocional sota tres prismes: l’individuo, l’equip i l’organització/context

2. Lideratge individual
2.1. Autoconeixement: Quins són els meus punts forts i de desenvolupament?
2.2. Demanant feedback: Com em perceben les persones del meu entorn?
2.3. Motivacions fonamentals: approach and avoidance
2.4. Valors: Quins valors guien les meves accions? I els altres?
2.5. Sóc responsable d’allò que em passa: Què vull aconseguir? Què hi guanyo? Quin és el meu pla d’acció per aconseguir-ho (objectiu-indicadors-accions i dates límit)?
2.6. Autoregulació: Activitats preventives, situacionals i d’aprenentatge
2.7. El rol de la vulnerabilitat en la comunicació. Per exemple: ho sento, m’he equivocat, què puc/podem fer?

3. Lideratge a l’equip
3.1. Objectius clars: Quina és la raó de ser d’aquest equip?
3.2. Lideratge com el rol d’una persona vs. lideratge com interrelacions: model D-A-C
3.3. Regles del joc: Quines regles guiaran les nostres interaccions?
3.4. Conèixer a la resta: Qui és l’audiència? Les seves motivacions? Els seus valors? Les seves pors i ambicions?
3.5. Comunicació: la base de tot. Parlar, preguntar i escoltar para entendre. “Els vasos comunicants”
3.6. Les paradoxes del lideratge: Transformacional? També, però no només això
3.7. Conflictes dins de l’equip: Conversar sobre el conversar, feedback, peticions, oferiments i restauració de la confiança (responsabilitats i solucions)

4. Lideratge a l’organització
4.1. Lideratge vertical i horitzontal: caps, peers i altres departaments
4.2. Transversalitat: coneixements i oportunitats
4.3. Conflictes de poder
4.4. Gestió del canvi
4.5. Innovació
4.6. Networking
4.7. Lideratge i tecnologies: comunicació bidireccional i oportunitats i riscos a les xarxes socials

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Les claus del lideratge