Lideratge Emocional

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

L'objectiu d'aquest curs és generar una major consciència en els participants respecte als reptes del lideratge i compartir recursos per afrontar-los de manera exitosa. El curs està dissenyat amb base a la idea que el lideratge és un concepte paraigua que cal treballar sota tres prismes que es retroalimenten: l'individu, els equips i l'organització com un tot.

En aquest curs també explorarem el fet que mentre el lideratge està històricament associat a la presa de decisions freda, "racional" i, per això, suposadament més encertada, no hi ha lideratge –i no hi ha decisions– sense emoció. Totes les iniciatives de lideratge generen i s'originen d'emocions i l'èxit d'aquelles iniciatives dependrà en gran mesura de la competència en fomentar les emocions necessàries per transformar reptes en històries de superació.

Que els participants del curs aconsegueixin:

  • Expandir el repertori/coneixement respecte a tipus de reptes de lideratge en el món laboral.
  • Augmentar el nivell d'autoconeixement que permeti una millor identificació de punts forts i punts de millora en las competències de lideratge.
  • Incorporar eines útils per a la resolució exitosa dels reptes de lideratge.
  • Co-construir coneixement a través de les històries reals compartides entre companys i amb els professors-facilitadors.
  • Assumir responsabilitat pels propis fracassos de lideratge i poder aprendre'n.
  • Reconèixer i celebrar els èxits de lideratge (amb humilitat!).
  • Pensar en el lideratge de manera global i crítica (pensant en un mateix/l'individu, els equips i el context en el qual estan submergits).
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Les claus del lideratge