Implementació de Programes d'Optimització d'Ús d'Antimicrobians (PROA)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. En que consisteix un PROA? Agents implicats

1.1. La necessitat d’un canvi de cultura: valorant l’aportació del PROA

1.2. PROA: Què és?

 • Indicadors
 • Limitacions
 • Eines TIC per dur a terme un PROA

1.3. L’equip PROA

 • Qui el conforma?
 • El rol dels agents implicats
 • Competències necessàries pels agents PROA: la gestió de conflictes / superar resistències
 • Interrelacions entre els agents de l’equip PROA

2. Implantació d’un PROA

2.1. Indicadors

 • Intervencions d’èxit
 • Indicadors imprescindibles: del DDD al DOT

2.2. Durada dels tractaments

 • Passos a via oral
 • D’esglaonament
 • Guies clíniques per al tractament
 • Ajustaments de dosi

2.3. Auditories i assessories

 • Participació en sistemes de vigilància estandarditzada

3. Els beneficis de la implantació d’un PROA
3.1. Canvis necessaris per a la correcta aplicació d’un PROA
3.2. Educació en l’ús dels antibiòtics. El pla formatiu dins del centre
3.3. Guies de terapèutica antimicrobiana
3.4. Gestió farmacoeconòmica: beneficis pressupostaris de l’aplicació del PROA
 

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques