Implementació de Programes d'Optimització d'Ús d'Antimicrobians (PROA)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

El descobriment i introducció dels antimicrobians o antibiòtics en la pràctica clínica ha suposat un dels majors avenços en la Medicina. Han estat una de les eines més eficaces en la lluita contra la malaltia infecciosa i que més han contribuït a la supervivència de l'ésser humà en condicions favorables.

Es tracta de fàrmacs diferents a la resta i la seva eficàcia en reducció de morbiditat i mortalitat és molt superior a la d'altres grups de medicaments. A més, són els únics amb efectes ecològics, pel que la seva administració pot contribuir a l'aparició i disseminació de resistències microbianes i són utilitzats per metges de pràcticament totes les especialitats, a nivell hospitalari, comunitari i sociosanitari.

La gran resposta que tenen a nivell clínic i el seu alt valor social, han tingut un gran impacte en la salut pública, encara que el seu mal ús i abús estan fent decréixer la seva eficàcia i augmentant la resistència als antibiòtics. Tot això, unit a l'actual complexitat en el maneig de les malalties infeccioses, ha generat un moviment internacional per a la correcta gestió de l'administració d'antimicrobians.

En aquest sentit, s'estan implementant Equips d'Optimització de l'Ús de Antibiòtics (PROA), que tenen com a objectius millorar els resultats clínics dels pacients amb infeccions, minimitzar els efectes adversos associats a la utilització d'antimicrobians (incloent les resistències) i garantir l'ús de tractaments cost-eficaços.

Aquest Curs d'Implementació de Programes d'Optimització de l'Ús de Antibiòtics (PROA), de la mà d'experts de primer nivell que exerceixen en aquesta àrea, pretén formar especialistes capaços de dissenyar intervencions per a la millora i mesura de l'ús apropiat d'antibiòtics, promovent la selecció del fàrmac òptim, la dosi, la durada del tractament i la via d'administració. La implementació d'equips PROA et portarà a aconseguir resultats clínics òptims relacionats amb l'ús d'antimicrobians, minimitzar la toxicitat i altres efectes adversos, reduir els costos de l'atenció mèdica per a les infeccions i limitar la selecció de soques resistents als antimicrobians.

Si vols implementar o formar part d'un equip PROA a la teva institució sanitària o vols optimitzar l'ús d'antibiòtics en la teva pràctica clínica habitual, aquest és el teu programa. 

Acreditació acadèmica

Curs Superior Universitari per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 10 crèdits ECTS. 

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques