Hacking Ètic, Gestió de Vulnerabilitats i Enginyeria Inversa

Programa

1. Metodologia d'auditoria i test d'intrusió
2. Tècniques de hacking i test d'intrusió
3. Enginyeria inversa
4. Gestió de vulnerabilitats

Presentació
Objectius
Destinataris
Descomptes i beques